Biblioteka

W związku z kontynuacją Narodowego Programu Rozwoju  Czytelnictwa przez nasze Gimnazjum w roku szkolnym  2017 /2018   zostanąyzrealizowane poniższe działania.

LP Planowane działania Osoby realizujące Uwagi
1 Ankieta we wszystkich  klasach nt zainteresowań czytelniczych uczniów. Bożena Wiśniewska,

Elżbieta Dejnarowicz

zrealizowano

 

2 Konsultacje z Gminną Biblioteką Publiczną w Miedznie w sprawie zakupu nowości wydawniczych. Bożena Wiśniewska,

 

zrealizowano
3 Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek. Bożena Wiśniewska,

 

zrealizowano
4 Poinformowanie na stronie internetowej szkoły o wsparciu finansowym na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa” w 2017r. Elżbieta Dejnarowicz,

Anna Rostkowska

zrealizowano

 

5 Informacje o nowościach czytelniczych – gazetki  w bibliotece i na korytarzu szkoły.  n-l bibliotekarz Realizacja na bieżąco
6 Dzień Głośnego czytania –„Wesele” S.Wyspiańskiego zrealizowano
7 Ekranizacja scen z wybranej pozycji książkowej.  zrealizowano
8 Bieżące informacje o nowościach czytelniczych przekazywane Radzie Pedagogicznej i uczniom w ramach lekcji bibliotecznych. zrealizowano
9 Książkowe Podchody w szkole.  A. Rostkowska  zrealizowano
10 Przygotowanie ciekawej prezentacji  o wybranej książce i pokazanie jej na stronie szkoły.
11 Ewidencja zakupionych książek.  n-le biblioteki  zrealizowano
12 Sprawozdanie z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „.  B. Wiśniewska,

A. Rostkowska

 zrealizowano