Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

  • 4 września 2017r.           –    początek roku szkolnego
  • 23 – 31 grudnia 2017r. –   zimowa przerwa świąteczna
  • 15 – 28 stycznia 2018r. –  ferie zimowe (woj. mazowieckie)
  • 29 marca – 3 kwietnia 2018r.  – wiosenna przerwa świąteczna
  • 18 kwietnia 2018r. – egzamin gimnazjalny – część humanistyczna
  • 19 kwietnia 2018r. – egzamin gimnazjalny – część matematyczno

– przyrodnicza

  • 20 kwietnia 2018r. – egzamin gimnazjalny – język nowożytny

( j. angielski, j. rosyjski )

 

  • 22 czerwca 2018r. –  zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

  • 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r. – wakacje

     

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno –    wychowawczych są następujące dni:

 

31 października 2017r.

  22 grudnia 2017r.

18 – 20 kwietnia 2018r. – dla uczniów klasy  II

  2 maja 2018r.

4 maja 2018r.

1 czerwca 2018r.