PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEJ GIMNAZJUM IM. BŁ.JANA PAWŁA II W MIEDZNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Klasa II