Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

KLASA I

Lp. Przedmiot nauczania Nazwa podręcznika Autor Wydawnictwo
1 Język polski „Słowa na czasie”
„Zeszyt ćwiczeń”
M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski, A. Grabarczyk Nowa Era
95/1,2/2015/z1
2 Język rosyjski ßcë npacmo! I Barbara Chlebda, Irena Danecka PWN 706/1/2014/20
3 Język angielski „New English Plus 1” – podręcznik Ben Wetz, Diana Pye, Jenny Quintana, Alicja Gałązka Oxford
732/1/2015
4 Matematyka „Matematyka 1” Małgorzata Dobrowolska GWO
168/1/2015/z1
5 Geografia „Puls Ziemi 1” podręcznik
„Puls Ziemi 1” zeszyt ćwiczeń
Roman Malarz, J. i S. Osikowie, A. Wawrzkowicz Nowa Era
5/1/2009/2015
6 Biologia „Puls życia 1” podręcznik
„Puls życia 1” zeszyt ćwiczeń
M. Jefinow, M.Sęktos Nowa Era
58/1/2009/2015
7 Historia „Śladami Przeszłości 1” Stanisław Roszak Nowa Era
60/1/2011/z.1
8 Fizyka „To jest fizyka 1” cz.1 M. Braun, W. Śliwa Nowa Era
73/1/2009/2015
9 Muzyka „Gra muzyka”- podręcznik do nauki dla gimnazjum Jan Oleszkowicz Nowa Era
20/2009/2015
10 Chemia Chemia Nowej Ery 1
Chemia Nowej Ery – zeszyt ćwiczeń cz.1
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Danuta Babczonek – Wróbel, Teresa Kulawik, M. Litwin
Nowa Era
49/1/2009/2014
11 Religia „Błogosławieni którzy szukają Jezusa” Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska Jedność
Kielce
AZ-3-01/13
12 Plastyka „Sztuka tworzenia” – podręcznik do plastyki dla gimnazjum Natalia Mrozkowiak Nowa Era 725/2014
13 Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości T. Król, K. Maśnik, W. Śledziński, G.Węglarczyk Rubikon
205/2009

KLASA II

Lp. Przedmiot nauczania Nazwa podręcznika Autor Wydawnictwo
1 Język polski „Słowa na czasie”
Zeszyt ćwiczeń
M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski Nowa Era
95/3,4/2016/ z1
2 Język rosyjski ßcë проcmo! II Barbara Chlebda, Irena Danewcka PWN
706/2/2015
3 Język angielski „New English Plus 2”- podręcznik Ben Wetz, James Styring, Jenny Quintana, Alicja Gałązka, Nickolas Tims Oxford
732/2/2015
4 Matematyka „Matematyka 2”- podręcznik Praca Zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskej GWO
168/2/2015 z l
5 Geografia „ Puls Ziemi 3” – podręcznik
„Puls Ziemi 3” zeszyt ćwiczeń
R. Malarz Nowa Era
5/3/2010/2016
6 Biologia „Puls życia 2” podręcznik + „ Puls życia 2”- zeszyt ćwiczeń M. Jefimow Nowa Era
58/2/2009/2015
7 Historia „Śladami przeszłości -2” Stanisław Roszak, G. Wojciechowski Nowa Era
60/2/2010
8 WOS „Dziś i jutro 1” Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski Nowa Era
77/1/2009/2015
9 Fizyka „To jest fizyka” cz.2 M. Braun, W. Śliwa Nowa Era
73/2/2009/2015
10 Chemia Chemia Nowej Ery 2 – Zeszyt ćwiczeń
Chemia Nowej Ery – zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum cz.2
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, M. Litwin
D. Boczanek -Wróbel, Teresa Kulawik, M. Litwin
Nowa Era
49/2/2009/2015
11 Zajęcia techniczne zeszyt ćwiczeń do wyboru uczniów we wrześniu 2016r. Operon
12 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Teresa Król, Krystyna Maśnik , Wojciech Śledziński, Grażyna Węglarczyk Rubikon
205/2009
13 Religia „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” Ks.K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska Jedność
AZ-3-01/13

KLASA III

Lp. Przedmiot nauczania Nazwa podręcznika Autor Wydawnictwo i numer dopuszczenia
1 Język polski „Słowa na czasie” Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego kl.III
„ Słowa na czasie” Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami
M. Chmiel, W. Herman
Z. Pomirska, P. Doroszewski
W. Herman
Nowa Era
95/5/2010
95/6/2010
2 Język rosyjski „Ȝcho 3” Beata Gawęcka – Ajchel WSiP
97/3/2011
3 Język angielski „New Exam Connections 3” – podręcznik, „New Exam Connections 3” zeszyt ćwiczeń Tony Garside, Joanna Spencer- Kępczyńska
T. Garside, D.Mckeegan
Oxford
259/3/2011/z1
4 Matematyka „Matematyka 3” pod red. Małgorzaty Dobrowolskiej GWO
168/3 /2011
5 Geografia „Puls Ziemi 2 podręcznik” + „Puls Ziemi 2” – zeszyt ćwiczeń B. Dobosik, J. Soja Nowa Era
58/2/2010
6 Biologia „Puls życia 3” podręcznik + „Puls życia 3” – zeszyt ćwiczeń B.Dobsik, A. Hibszer, M. Sęktos Nowa Era
58/3/2010
7 Historia Śladami przeszłości 3 Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz Nowa Era
60/3/2011
8 WOS Dziś i jutro 2 Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski Nowa Era
77/2/2010
9 Fizyka „To jest fizyka” cz. 3
„To jest fizyka” cz. 4
Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era
73/3/2010
73/4/2011
10 Chemia Chemia Nowej Ery – podręcznik dla gimnazjum 3
Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum Część 3
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Danuta Babczonek Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Nowa Era
49/3/2010/2015
11 Zajęcia techniczne Ćwiczenia – „Zajęcia kulinarne” kontynuacja (dziewczęta)
Wybór nowych (chłopcy)
Monika Rybarska Operon
12 Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa -podręcznik
Edukacja dla bezpieczeństwa zeszyt ćwiczeń
Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, Edward Rygoła
Jolanta Lank, Anna Przybył
Nowa Era
MEN:193/2009
Jw.
13 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Teresa Król, Krystyna Maśnik,Wojciech Śledziński, Grażyna Węglarczyk
Pod redakcją Teresy Król
Rubikon
205/2009
14 Religia „Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa” Ks.K. Mielnicki, E. Kondrak
Parszewska
Jedność
AZ-3 – 01/13