Prace naszych uczniów

Daj sobie szansę – zostań Stypendystą
W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole realizowana była I edycja „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych-najlepsza inwestycja w człowieka ”z drugiego rozdania środków finansowych na lata 2014-2020. Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.
Stypendystami byli następujący uczniowie Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie: Małgorzata Kopania kl.Ib, Anna Orzeł kl.IIIa – dziewczynki pracowały pod opieką p. Anety Gąsowskiej – nauczyciela matematyki i fizyki. Realizowały odpowiednio następujące tematy: „Symetria wokół nas” i „Fizyka wokół nas”. Michał Jabłoński z kl Ia opracowywał zagadnienia dotyczące „Struktury parków narodowych w Polsce” z pomocą p. Ewy Dmoch – nauczyciela biologii i geografii. Przygotowane materiały zostały zaprezentowane uczniom naszego gimnazjum i zamieszczone na stronie internetowej szkoły.