Terminarz- ocenianie – Rok Szkolny 2017/2018

 

Terminarz – ocenianie i spotkania z rodzicami – rok szkolny 2017/2018

 

I półrocze – 04.09.2017r. – 12.01.2018r.

 

do 21 września    –   Przypomnienie uczniom i ich rodzicom WSO,

                                  zapoznanie z Programem Profilaktyczno –

                                  Wychowawczym Gimnazjum, planami

                                  wychowawcy klasowego, uaktualnienie Rad

                                   Oddziałowych

 

 15 listopada   –     wywiadówka śródroczna

 

do 8 grudnia     –   wysłanie informacji do rodziców uczniów o

zagrożeniu oceną niedostateczną

na I półrocze

 

do 20 grudnia    –   wystawienie proponowanych ocen

za I półrocze

 

do 5 stycznia    –   wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I półrocze

9 stycznia          –   rada klasyfikacyjna za I półrocze

 

12 stycznia       ––     wywiadówka

 

II półrocze – 29.01.2018r. – 22.06.2018r.

 

 12 kwietnia    ––      wywiadówka

 

do  15 maja       –    wysłanie informacji do rodziców uczniów o

zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku

 

do 30 maja   –  wystawienie proponowanych ocen

końcoworocznych

 

do 13 czerwca   –   wystawienie ocen klasyfikacyjnych

końcoworocznych

15 czerwca  –  rada klasyfikacyjna końcoworoczna

22 czerwca  –  wręczenie świadectw